Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vår oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

Innspill til klimatilpasningsmelding

Klima- og miljødepartementetpostmottak@kld.dep.no Takk for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med klimatilpasningsmeldingen. Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan...

Høringssvar til NRK-plakaten

Musikkindustriens næringsråd synes det er positivt at NRK-plakaten jevnlig er ute på høring, og takker for muligheten til å levere innspill. Som allmennkringkaster har NRK et særlig ansvar for å...