ÅRETS MUSIKKJOURNALISTIKK 2021

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vår oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

Krise og kreativitet i musikkbransjen

Musikkindustriens Næringsråd lanserer rapport om koronakrisens konsekvenser Tallene fra Musikkindustriens Næringsråds kartlegging av korona-konsekvenser for musikklivet er klare. De viser at nedstengingen har ført til massivt inntektsfall for store deler av...

Rådsmøte og dialogmøte med Kulturdepartementet

Rådsmøte i Musikkindustriens Næringsråd       Tid:     05. juni, 13:00 - 15:00. Sted: YOUNGS, Youngstorget 3, Oslo (Fysisk møte)  Møtet deles i to deler: et ordinært Rådsmøte og  deretter dialogmøte med Kulturdepartementet.Innkalling og...

Prioriterte tiltak for koronasituasjonen april-mai 2020

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og...

Rådsmøte i MIR

Tid: Fredag 24.04.2020, 13:00 - 15:00 Referat fra møtet ligger her Livestream av møtet ligger her (Passord: 7l?hZ3*@)  Agenda: Orienteringer og statusPolitiske prioriteringerPengestrømmen i strømmekonserteneKartleggingVidere arbeid Orienteringer og status...

Statusrapport fra Musikkindustriens Næringsråd – uke 14

Arbeidet til Musikkindustriens næringsråd (MIR) fortsetter med lansering av nettside og kartlegging av bransjen. Musikkindustriens Næringsråd (MIR) har intensivert arbeidet siden tiltakene mot pandemien trådte i kraft i midten av mars. Dette er noen av sakene som MIR...

Kontantstøtte til næringslivet

Gledelige nyheter fra regjeringen i dag!  Det lanseres en ny ordning der staten vil kompensere for bedrifters faste løpende kostnader. Ordningen vil rette seg mot bedrifter som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot...

Statusrapport fra Musikkindustriens Næringsråd – uke 13

Musikkindustrien jobber samlet for å begrense tapet fra korona-pandemien. Medlemmene i MIR var samlet til ekstraordinært Rådsmøte fredag 20. mars for å oppsummere de siste ukers krise og legge en felles plan for arbeidet fremover. – Den siste tiden har det vært et...