Uttalelse åndsverkslov

02.03.18

Fra Musikkindustriens Næringsråd (MIR), notat 1. mars 2018

Ny åndsverklov våren 2018

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) ønsker en åndsverklov som ivaretar norske rettighetshavere og deres interesser. Vi trenger en åndsverklov som legger til rette for kreativ næringsutvikling i Norge og beholder rettighetene på norske hender.

***

Vi er glade for at regjeringen i Jeløya-erklæringen har presisert viktigheten av å legge til rette for at kreative næringer skal ha minst like gode vilkår som andre næringer.

MIR vil understreke viktigheten av en åndsverklov som sikrer at musikkskapere kan leve av sitt yrke. MIR mener at åndsverkloven er en viktig og åpenbar forutsetning for sysselsetting i den kreative og kulturelle næringen og for et bredt og variert utvalg av musikk.

Regjeringen har signalisert at kulturell og kreativ næring skal utvikles og styrkes. Skal det legges til rette for investeringer i kreativt innhold må det også legges til rette for å beholde rettigheter på norske hender.

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. MIR består av Bransjeforeningen For Sceneproduksjon, FolkORG, FONO, GramArt, MFO, Musikkutstyrsordningen, Musikkforleggerne, Music Norway, NEMAA, NOPA, Norsk kulturhusnettverk, Norske Konsertarrangører, Norsk komponistforening, Norsk Jazzforum, Platearbeiderforeningen.