Uttalelse implementering av EUs opphavsrettsdirektiv

17.06.19

Oslo, 17.06.19

Kulturdepartementet, medie- og kunstavdelinga, MK2 postmottak@kud.dep.no

Implementering av EUs opphavsrettsdirektiv

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser og er glade for at EUs opphavsrettsdirektiv, og særlig artikkel 17, er vedtatt i Europaparlamentet. MIR ønsker med dette å oppfordre Kulturdepartementet til en rask implementering av direktivet. Norsk musikkindustri har ikke råd til å vente på at verdigapet skal tettes.

I Norge ligger vi i verdenstoppen når det gjelder bruk av digitale strømme- og nettjenester. Musikkindustriens Næringsråd ønsker et rettferdig digitalt marked, hvor skapere, utøvere og produsenter får betalt for sine rettigheter. I rapporten “Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje” slås det fast at inntektene for norske opphavere og utøvere har falt de siste årene: «I det norske markedet har derfor verdien av norsk musikk falt siden 2010, selv om totalomsetningen har økt. Dermed har også inntektsgrunnlaget fra innspilt musikk falt for norske rettighetshavere.»

Samtidig vet vi at store delingstjenester på nett øker sin omsetning år etter år. Utfordringen knyttet til bruken av nettjenester som Google, YouTube og Facebook er at kreativt innhold ofte lastes opp av brukere og generer inntekter til nettjenestene, blant annet ved bruk av annonsørinnhold og annen reklame, uten at rettighetshaverne selv tjener økonomisk på det. Dette misforholdet omtales som verdigapet. EUs nylig vedtatte opphavsrettsdirektiv kan bidra til å rette opp i dette forholdet og til å tette verdigapet.

Vi vil derfor understreke viktigheten av at regjeringen gjør sitt for å sikre et rettferdig digitalt marked gjennom en rask implementering av direktivet.

Regjeringen har signalisert at kulturell og kreativ næring skal utvikles og styrkes. Skal det legges til rette for investeringer i kreativt innhold må det også legges til rette for en infrastruktur som bidrar til at kreative yrker kan leve av de åndsverk som skapes. En rask implementering av opphavsrettsdirektivet er en naturlig del av en slik infrastruktur. MIR ber derfor Kulturdepartementet om å prioritere arbeidet med implementeringen av dette direktivet.

Vennlig hilsen,
Musikkindustriens næringsråd v. rådsleder Erica Berthelsen (sign.)

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. MIR representerer mer enn 1000 selskaper og 15 000 enkeltmedlemmer i norsk musikkbransje og består av Bransjeforeningen For Sceneproduksjon, FolkOrg, FONO, GramArt, Creo, Musikkutstyrsordningen, Musikkforleggerne, Music Norway, NEMAA, NOPA, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus, Norsk komponistforening, Norsk jazzforum og Platearbeiderforeningen.