Kontantstøtte til næringslivet

27.03.20

Gledelige nyheter fra regjeringen i dag! 

Det lanseres en ny ordning der staten vil kompensere for bedrifters faste løpende kostnader. Ordningen vil rette seg mot bedrifter som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer, og vi jobber nå for å sikre at alle ledd i musikkindustrien dekkes – ikke bare konsertøkonomien. 

  • Regjeringen foreslår at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
  • Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned.
  • Les mer hos NRK.