Rådsmøte i MIR

24.04.20

Tid: Fredag 24.04.2020, 13:00 – 15:00

Referat fra møtet ligger her

Livestream av møtet ligger her (Passord: 7l?hZ3*@) 

Agenda:

  • Orienteringer og status
  • Politiske prioriteringer
  • Pengestrømmen i strømmekonsertene
  • Kartlegging
  • Videre arbeid

Orienteringer og status

Arbeidet så langt i MIR har vært knyttet til å tette de store hullene og sikre at personer og selskaper får tilgang på kompensasjon for avlysninger. Arbeidet knyttet til frilansere (Creo) og avlysninger (NKA) var de som hastet mest først, og der vi hadde mest tall på bordet.

Vi får en orientering på arbeidet som er gjort fra de ulike aktørene, og en status på tiltak som er satt i gang.

Politiske prioriteringer

Nå er det viktig at vi får dekket de hullene i næringskjeden som fortsatt gjenstår. Det er behov for å jobbe taktisk og løpende, for å komme med innspill i de politiske prosessene som går fremover. Da trenger vi tydelige og gode budskap som kan få politisk oppmerksomhet.

AU har formulert opp tre prioriterte områder som MIR vil fokusere på fremover. MIR-medlemmer har løftet inn saker som de mener må løftes opp fordi det ikke dekkes av andre. 

I møtet ønsker vi å få tilbakemeldinger på formuleringer og avklare videre arbeid.  Dette skal danne grunnlag for arbeidet som gjøres politisk, og som vi kan samkjøre budskap på. Mulighet for kulturbransjen og musikkbransjen å komme på banen. 

Politiske prioriteringer MIR april-mai 2020

Pengestrømmen i strømmekonsertene

Det har kommet en rekke initiativ med livestrømming av musikk på nett. Forretningsmodellen for disse løsningene er pr. i dag lite bærekraftig. Det er ofte ikke etablert noen  betalingsordning mellom arrangør og artist. Det er også uheldig at mange av disse løsningene skjer på plattformer som er gratis for de digitale konsertgjengerne. Publikum «læres” på denne måten opp til at kultur på nett er gratis. Vi vet av erfaring at dette kan være en uheldig vei å gå. Når ingen krever noe av deg som publikum, kan det spørres om vi på lang sikt vil vi vende tilbake til å betale for innhold og opplevelser.

Forlag til løsning:  

1)  Bransjen er i ferd med å utarbeide en felles anbefalt standardavtale mellom digitale arrangører og artister. Denne skal sikre at det kommer på plass en betalingsmodell mellom arrangør, artist og publikum. Modellen må sørge for en rimelig betaling både til de som er involvert i selve konsertavviklingen men også til de som har rettigheter i det som fremføres. 

2) Staten må ansvarliggjøre arrangøren (plattformen) og eventuelle sponsorer til å utvikle gode løsninger som bidrar til at publikum betaler for å høre og se musikk online, slik man er vant til fra alle andre plattformer hvor det strømmes musikk.”

Jan Erik Haglund (NEMAA / MIR AU) innleder om utfordringene på strømmekonsert-feltet.  

Kartlegging

BI:CCI har utformet spørreskjema for kartleggingen som ferdigstilles denne uken. Vi har satt ned en referansegruppe med NKA, Jazzforum, Creo, Kulutrrådet, Musikkforleggerne, Musikkontorene og Norsk Musikkråd. Disse har gått gjennom og kvalitetssikret spørsmålene

Det gjennomføres en pilottest i helgen nå (24-27. april), slik at vi får testet alle rutinger, og tekniske muligheter. Denne pre-testen avsluttes mandag, og endelig spørreundersøkelse som skal distribueres hos deres medlemmer skal ut på onsdag 29.04.2020. Da blir den åpen i minst 7 dager.

På møtet vil vi gå gjennom videre arbeid med kartleggingen. 

Kartleggingen ligger her

Videre arbeid

AU i MIR er avhengig av at medlemmene gir beskjed om hva vi skal arbeide med fremover. MIR har også i løpet av denne siste perioden vokst til et annet forum enn tidligere og vi har fått flere forespørsler om medlemskap fra organisasjoner. Det vil derfor være behov for å strukturere opp arbeidsmetodene og avklare representasjon fremover.

Det innkalles til ordinært Rådsmøte mandag 4. juni kl 13:00.

Forslag til saker:

– Opptak av nye medlemmer

– Representasjon og organisering

– Formalisering av arbeidsgrupper

Innspill til saker og agenda sendes au@musikkindustrien.no