MØST

23.09.21

ØKS (Østafjelske kompetansesenter) er et regionalt musikkontor som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Oslo, Innlandet og Østre Viken.

www.musikkontoret.no/most