Norske Kulturarrangører

23.09.21

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet.

www.kulturarrangor.no