ØKS

23.09.21

ØKS (Østafjelske kompetansesenter) er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Vestre Viken, Vestfold og Telemark.