STAR

23.09.21

STAR er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Rogaland.