TEMPO

23.09.21

TEMPO er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Trøndelag og Møre&Romsdal.