Høringssvar på gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

15.12.22

Musikkindustriens Næringsråd takker for høringsmuligheten og spiller inn følgende svar:

AMT-direktivets krav om medfinansieringsplikt for strømming på det audiovisuelle feltet bør følges opp med en utredning av en lignende ordning på musikkfeltet.

Bakgrunn for svaret
Tilgang på ny og mangfoldig norsk musikk er et allment gode for hele landet og en viktig kilde til samhørighet og identitet. Også for streamingtjenester som Spotify, Apple og Amazon, er det en stor fordel å kunne tilby brukerne bredde i utvalget og friskt tilfang av ny musikk, uavhengig av om listetoppene kan være helt andre artister.

Etter det digitale skiftet i musikkbransjen, hvor digital streaming ble det ledende formatet, har økonomien endret seg til å i større grad tilgodese de største artistene, med en såkalt “Winner takes it all”-effekt og synkende norskandel. Selv om det finnes eksempler på at norske artister og musikkselskap har betydelige inntekter fra streamingtjenestene, er det helhetlige bildet at norsk musikk ikke tilgodeses tilstrekkelig innenfor de internasjonalt fremforhandlede avtalene som i dag regulerer streamingtjenestene.

Musikkfeltet skiller seg fra film- og TV-feltet med at det er forventet av kundene at hver streamingtjeneste skal tilby tilnærmet all produsert musikk. Forbrukeren har blitt vant med katalogverdien som viktig del av abonnementet de betaler for. Man kan dermed si at det ikke bare er “listetoppene” som er verdien ved abonnementet, men helheten. Her inngår altså norsk musikkatalog som en verdifull del av et produkt for et globalt publikum.

Det er ikke vanlig på musikkfeltet at strømmetjenestene selv er produsenter av innhold, slik det er på film- og TV-feltet. En medfinanseringsplikt på musikkfeltet bør dermed være en avgift som innkreves sentralt og fordeles av et fagutvalg, f.eks. etter modell fra eksisterende støtteordninger eller tidligere ordninger som Kassettavgiftsfondet.

Det økonomiske grunnlaget for en kontinuerlig og aktuell produksjon musikk forankret i norsk språk, norske arbeidsplasser, norsk identitet og norsk kulturarv er utfordret – selv med våre gode statlige tilskuddsordninger. Vi mener det vil være et rimelig krav fra norske myndigheter å kreve en medfinanseringsplikt fra strømmetjenestene og at dette bør følges opp i tilknytning til implementeringen av AMT-direktivet.

Om innsenderenMusikkindustriens Næringsråd – MIR, er en sammenslutning av 35 musikkorganisasjoner, deriblant Gramart, Bandorg, BFSP, Music Norway, NEEMA, Musikkforleggerne, NOPA, FONO og IFPI.

MIR skal kommunisere de næringspolitiske utfordringene musikkindustrien står overfor i den offentlige debatten, og konkretisere felles målsettinger og fremme forslag til tiltak for å styrke musikkindustrien til relevante myndigheter. MIR samler kompetansen, og ønsker å være det naturlige stedet for offentlige myndigheter å henvende seg ved behov for ekspertise på bransjen.

Kristian Kallevik (FONO),
på vegne av Musikkindustriens næringsråd