Uttalelse om Spotifys endring av modell for royaltiesberegning

15.12.23

Strømmetjenesten Spotify vil fra og med 1. januar 2024 gjøre endringer i hvordan royalties til rettighetshavere i musikken beregnes. Endringene er ment å begrense falsk strømming, og innebærer blant annet at en låt må ha minimum 1000 avspillinger før den genererer inntekt.  

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. MIRs oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår gode rammebetingelser, økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet. I denne sammenheng etterspør vi derfor klarhet i hvilke konsekvenser Spotifys endringer har for de med breddekatalog og i mindre kommersielle sjangre. 

MIR støtter Spotifys arbeid med å begrense falsk strømming, men er urolig for at tiltaket som iverksettes 1. januar kan ha negative konsekvenser for næringsgrunnlaget for breddekatalog og mindre kommersielle sjangre. Vi ber derfor Spotify om å utsette tiltaket til det kan bekreftes at det ikke vil ha negative konsekvenser for næringsgrunnlaget for de med breddekatalog og mindre kommersielle sjangre.

Med Vennlig Hilsen,
Thea Sørli Paulsrud
Sekretariatsleder
Musikkindustriens Næringsråd