Tiltaksforslag til Næringskomiteen

SB2022 Tiltaksforslag til Næringskomiteen – Musikkindustriens næringsråd Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 – forslag til justerte koronatiltak Musikkindustriens næringsråd (MIR) takker for oppfordringen om å sende utdypende innspill til...

Høringsinnspill til Næringskomiteen

SB2022 Næringskomiteen – Musikkindustriens næringsråd Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 Musikkindustriens næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi...