Høringssvar til NRK-plakaten

Musikkindustriens næringsråd synes det er positivt at NRK-plakaten jevnlig er ute på høring, og takker for muligheten til å levere innspill. Som allmennkringkaster har NRK et særlig ansvar for å formidle norsk og samisk kultur og musikk. Overgangen fra fysiske...

Høringsinnspill til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Musikkindustriens næringsråd takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til den forbedrede midlertidige kompensasjonsordningen. Det er gjort flere endringer i ordningen som gjør at den treffer bransjen bedre, men det er fortsatt flere punkter som bør endres...

Låne- og garantiordning for musikkbransjen

Hvorfor? Næringsaktører i musikkbransjen har lenge etterlyst ordninger som kan bidra til å styrke likviditeten for de mange små og mellomstore virksomheter som utgjør musikksektoren. Behovet er ytterligere forsterket av konsekvensene av pandemien som har rammet...