Tiltaksforslag til Næringskomiteen

SB2022 Tiltaksforslag til Næringskomiteen – Musikkindustriens næringsråd Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 – forslag til justerte koronatiltak Musikkindustriens næringsråd (MIR) takker for oppfordringen om å sende utdypende innspill til...

Høringsinnspill til Næringskomiteen

SB2022 Næringskomiteen – Musikkindustriens næringsråd Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 Musikkindustriens næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi...

Krise og kreativitet i musikkbransjen

Musikkindustriens Næringsråd lanserer rapport om koronakrisens konsekvenser Tallene fra Musikkindustriens Næringsråds kartlegging av korona-konsekvenser for musikklivet er klare. De viser at nedstengingen har ført til massivt inntektsfall for store deler av...

Rådsmøte og dialogmøte med Kulturdepartementet

Rådsmøte i Musikkindustriens Næringsråd       Tid:     05. juni, 13:00 – 15:00. Sted: YOUNGS, Youngstorget 3, Oslo (Fysisk møte)  Møtet deles i to deler: et ordinært Rådsmøte og  deretter dialogmøte med Kulturdepartementet.Innkalling og...

Prioriterte tiltak for koronasituasjonen april-mai 2020

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og...

Rådsmøte i MIR

Tid: Fredag 24.04.2020, 13:00 – 15:00 Referat fra møtet ligger her Livestream av møtet ligger her (Passord: 7l?hZ3*@)  Agenda: Orienteringer og statusPolitiske prioriteringerPengestrømmen i strømmekonserteneKartleggingVidere arbeid Orienteringer og status...