Innspill til klimatilpasningsmelding

Klima- og miljødepartementetpostmottak@kld.dep.no Takk for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med klimatilpasningsmeldingen. Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje. Vi jobber for å styrke musikkindustriens...

Høringssvar til NRK-plakaten

Musikkindustriens næringsråd synes det er positivt at NRK-plakaten jevnlig er ute på høring, og takker for muligheten til å levere innspill. Som allmennkringkaster har NRK et særlig ansvar for å formidle norsk og samisk kultur og musikk. Overgangen fra fysiske...