Innspill til klimatilpasningsmelding

Klima- og miljødepartementetpostmottak@kld.dep.no Takk for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med klimatilpasningsmeldingen. Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje. Vi jobber for å styrke musikkindustriens...