Medlemmer

MIR består av

BandOrg

BandOrg

BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band, og støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere og bedre å spille i band i Norge.

www.bandorg.no

BFSP

BFSP

BFSP (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) representerer scenetekniske leverandører og produsenter. BFSP har som mål å bidra til høyere grad av standardisering, økt kvalitet og sikkerhet i gjennomføring av scenetekniske produksjoner. Foreningen skal være et talerør overfor myndigheter/media når det gjelder å fremme bransjebehov.

www.bfsp.no

NEEMA

NEEMA

Foreningens formål er å arbeide for å bedre managere og agenters rammevilkår innen underholdningsbransjen, samt utøve nasjonal og internasjonal kompetanseheving for sine medlemmer.

www.nemaa.no

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne representerer de største musikk-forlagene i Norge. Gjennom styreverv i Tono, Kopinor og medlemskap i den internasjonale musikkforleggerforeningen ICMP, arbeider foreningen både nasjonalt og internasjonalt med å fremme medlemmenes kompetansenivå, og fremme samarbeidet mellom musikkforlag.

www.musikkforleggerne.no

NOPA

NOPA

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk.

www.nopa.no

Norsk Kulturhusnettverk

Norsk Kulturhusnettverk

NKN har som oppdrag å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet.

www.kulturhus.no

IFPI Norge

IFPI Norge

IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) er en forening for norske plateselskaper.

www.ifpi.no

Nord

Nord

Musikkontoret Nord jobber for utvikling av profesjonelle artister/musikere, tilhørende støtteapparat og arrangører i hele Nord-Norge.

www.musikkontoret.no/nord

ØKS

ØKS

ØKS (Østafjelske kompetansesenter) er et regionalt musikkontor som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Vestre Viken, Vestfold og Telemark.

www.musikkontoret.no/oks

TEMPO

TEMPO

TEMPO er et regionalt musikkontor som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

www.musikkontoret.no/tempo

MØST

MØST

ØKS (Østafjelske kompetansesenter) er et regionalt musikkontor som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Oslo, Innlandet og Østre Viken.

www.musikkontoret.no/most

Fono

Fono

FONO representerer plateselskaper og arbeider til beste for norsk musikkproduksjon og til fremme av fonogrammet som kulturmedium.

www.fono.no

FolkOrg

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

Kulturrom

Kulturrom

Kulturrom (tildligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

www.kulturrom.no

Creo – forbundet for kunst og kultur

Creo – forbundet for kunst og kultur

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Creo arbeider for å sikre sine medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Creo er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

www.creokultur.no