Medlemmer

MIR består av

NEEMA

NEEMA

Foreningens formål er å arbeide for å bedre managere og agenters rammevilkår innen underholdningsbransjen, samt utøve nasjonal og internasjonal kompetanseheving for sine medlemmer.

NEEMA på Facebook

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne representerer de største musikk-forlagene i Norge. Gjennom styreverv i Tono, Kopinor og medlemskap i den internasjonale musikkforleggerforeningen ICMP, arbeider foreningen både nasjonalt og internasjonalt med å fremme medlemmenes kompetansenivå, og fremme samarbeidet mellom musikkforlag.

Musikkforleggerne på Facebook

NOPA

NOPA

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk.

www.nopa.no

Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

www.konsertarrangor.no/

Norsk Kulturhusnettverk

Norsk Kulturhusnettverk

NKN har som oppdrag å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet.

www.kulturhus.no

RYK

RYK

RYK (Rytmisk kompetansenettverk i Nord) jobber for utvikling av profesjonelle artister/musikere, tilhørende støtteapparat og arrangører i hele Nord-Norge.

IFPI Norge

IFPI Norge

IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) er en forening for norske plateselskaper.

SØRF

SØRF

SØRF er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Agder.

ØKS

ØKS

ØKS (Østafjelske kompetansesenter) er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Vestre Viken, Vestfold og Telemark.

TEMPO

TEMPO

TEMPO er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Trøndelag og Møre&Romsdal.

STAR

STAR

STAR er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Rogaland.

Fono

Fono

FONO representerer plateselskaper og arbeider til beste for norsk musikkproduksjon og til fremme av fonogrammet som kulturmedium.

www.fono.no

BandOrg

BandOrg

BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band, og støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere og bedre å spille i band i Norge.

www.bandorg.no

BFSP

BFSP

BFSP (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) representerer scenetekniske leverandører og produsenter. BFSP har som mål å bidra til høyere grad av standardisering, økt kvalitet og sikkerhet i gjennomføring av scenetekniske produksjoner. Foreningen skal være et talerør overfor myndigheter/media når det gjelder å fremme bransjebehov.

Brak

Brak

BRAK er et av syv regionale musikkontor i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet i Vestland.

FolkOrg

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

Kulturrom

Kulturrom

Kulturrom (tildligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

www.kulturrom.no/

Creo – forbundet for kunst og kultur

Creo – forbundet for kunst og kultur

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Creo arbeider for å sikre sine medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Creo er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

www.creokultur.no