Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vår oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

ÅRETS MUSIKKJOURNALISTIKK 2021

Tiltaksforslag til Næringskomiteen

SB2022 Tiltaksforslag til Næringskomiteen - Musikkindustriens næringsråd Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 - forslag til justerte koronatiltak Musikkindustriens næringsråd (MIR) takker for...

Høringsinnspill til Næringskomiteen

SB2022 Næringskomiteen - Musikkindustriens næringsråd Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 Musikkindustriens næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber...

Krise og kreativitet i musikkbransjen

Musikkindustriens Næringsråd lanserer rapport om koronakrisens konsekvenser Tallene fra Musikkindustriens Næringsråds kartlegging av korona-konsekvenser for musikklivet er klare. De viser at...

Rådsmøte og dialogmøte med Kulturdepartementet

Rådsmøte i Musikkindustriens Næringsråd       Tid:     05. juni, 13:00 - 15:00. Sted: YOUNGS, Youngstorget 3, Oslo (Fysisk møte)  Møtet deles i to deler: et ordinært...

Rådsmøte i MIR

Tid: Fredag 24.04.2020, 13:00 - 15:00 Referat fra møtet ligger her Livestream av møtet ligger her (Passord: 7l?hZ3*@)  Agenda: Orienteringer og statusPolitiske prioriteringerPengestrømmen i...

Kontantstøtte til næringslivet

Gledelige nyheter fra regjeringen i dag!  Det lanseres en ny ordning der staten vil kompensere for bedrifters faste løpende kostnader. Ordningen vil rette seg mot bedrifter som har stort...