Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vår oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

ÅRETS MUSIKKJOURNALISTIKK 2021

Uttalelse åndsverkslov

Fra Musikkindustriens Næringsråd (MIR), notat 1. mars 2018 Ny åndsverklov våren 2018 Musikkindustriens Næringsråd (MIR) ønsker en åndsverklov som ivaretar norske rettighetshavere og deres...

Uttalelse Value gap

Fra Musikkindustriens Næringsråd (MIR), notat 1. mars 2018 Musikkindustriens Næringsråd krever et rettferdig digitalt marked, hvor skapere, utøvere og produsenter får betalt for sine rettigheter. Vi...